► Khách hàng

Danh sách khách hàng của Tinh Anh.
Tôn chỉ của Công ty Tinh Anh là: Tràn đầy Niềm tin khách hàng. Khách hàng có khả năng phán xét cực mạnh. Sản phẩm (trình độ dịch thuật) của chúng tôi như thế nào, khách hàng có quyền lên tiếng. Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm cần thiết, khách quan là ban giám khảo chất lượng, là nhà kiểm định chất lượng. Khoảng 90% khách hàng của Công ty Tinh Anh là khách hàng quen và khách hàng thường xuyên. Số lượng khách hàng này mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày một tăng, là cơ sở vững chắc để công ty tồn tại và phát triển. Danh sach khach hang cua Tinh Anh