► Giới Thiệu

Vì Sao Ban Chọn Dich Thuật Tinh Anh?
Uy Tín,Chìa Khóa Cho Sự Thành Công Của Chúng Tôi...

Vì sao bạn chọn dịch thuật Tinh Anh

+ Biên phiên dịch viên chuyên nghành nhiều năm kinh nghiệm -Sử dụng phân mềm Trados hỗ trợ biên dịch viên nâng cao chất lượng bản dịch

+ Giao tài liệu đúng hẹn.

+ Chất lượng đảm bảo

+ Bảo mật cao

 Hệ thống quản lý chất lượng

Để thực hiện khẩu hiệu "Chinh phục đỉnh cao chất lượng", Dịch thuật Tinh Anh có hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ.

 - Nhân viên chuyên ngành:

   Ngoài kỹ năng ngoại ngữ chuyên biệt tất yếu, Nhân viên, Cộng tác viên của Công ty đều phải có chuyên môn thứ hai, và chỉ được dịch tài liệu các lĩnh vực đúng chuyên môn của mình. Điều này đảm bảo bản dịch được chuyển thể không chỉ đúng ngữ pháp mà còn được ngôn ngữ hoá, thuật ngữ hóa chuẩn nhất.

 - Từ điển, tài liệu chuyên ngành: translation agency, bien dich, biên dịch, biendich

    Là những công cụ không thể thiếu được trong qui trình dịch thuật. Tinh Anh có đầy đủ các loại từ điển, tư liệu và sách báo thuộc mọi lĩnh vực khoa học, kinh tế, y học, xây dựng, pháp luật, chính trị... đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tri thức chuyên ngành cho biên dịch viên, giúp cho biên dịch viên có khả năng dịch thuật các lĩnh vực phong phú đa dạng và chuyên ngành. Từ điển, tài liệu chuyên ngành của Công ty được cập nhật liên tục, bảo đảm cung cấp cho Biên dịch viên, Cộng tác viên những sách công cụ cần thiết trong mọi lĩnh vực, để đạt được chất lượng cao nhất cho tài liệu.

 - Công nghệ kỹ thuật: 

   Ngoài yếu tố con người, Tinh Anh còn tận dụng triệt để công nghệ kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất như các phần mềm ngôn ngữ, chuyên ngành, phần mềm hỗ trợ dịch thuât Trados, từ điển online, hệ thống máy chủ nối mạng, nâng cao tốc độ truyền tải dữ liệu, cùng với thiết bị văn phòng hiện đại giúp biên dịch viên cũng như thẩm định viên làm việc đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất.

   Qui trình quản lý chặt chẽ:

Qui trình dịch thuật:

  +Trước khi dịch:  Bộ phận khách hàng chuyển tài liệu dịch cho các nhóm dịch. Nhóm trưởng nghiên cứu tài liệu, chuyên ngành nào giao cho biên dịch viên chuyên ngành đó. Biên dịch viên nhận tài liệu nghiên cứu tài liệu, lựa chọn từ điển.

 + Trong khi dịch:  Các biên dịch viên thuật thống nhất thuật ngữ, từ chuyên ngành, từ có tần suất cao trong tài liệu.

 + Sau khi dịch: Nhóm dịch kiểm tra chéo, chuyển cho nhóm trưởng. Nhóm trưởng ghép tài liệu, kiểm tra tổng thể, chuyển cho nhóm hiệu đính, biên tập. Hiệu đính, biên tập tái kiểm tra, hợp chuẩn, đóng dấu xác nhận và sao y bản chính.

 + Yêu cầu sản phẩm:

 Ngôn ngữ chính xác

Thuật ngữ chuyên ngành thống nhất

    Trưởng phòng dịch thuật chịu trách nhiệm trước những sản phẩm của phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm phân công, chuyển hiệu đính và chịu trách nhiệm cuối cùng trước Công ty với sản phẩm cuối cùng là những bản dịch hoàn thiện, được đóng dấu xác nhận của Công ty.

- Phù hợp văn hoá ngôn ngữ dịch.

- Giao tài liệu đúng hẹn.

- Bảo mật tài liệu

Tài liệu của khách hàng sau khi hoàn thiện sẽ trao trả cả bản mềm và bản cứng để khách hàng tự quản lý. Sau 2 ngày, công ty xoá toàn bộ dữ liệu trong máy, không lưu trữ dưới bất cứ hình thức nào và không cung cấp cho bên thứ ba trong bất cứ hoàn cảnh nào.

 Bàn giao tài liệu: 

Thời gian giao tài liệu được thoả thuận khi ký hợp đồng với khách hàng. Khi ngày bàn giao đã được thống nhất, trừ khi xảy ra trường hợp bất khả kháng như đã ghi rõ trong điều 6 cùa hợp đồng (xin tham khảo tại đây )tài liệu luôn được hoàn thành đúng hẹn. Hầu hết khách hàng của Tinh Anh đều hài lòng với Tinh Anh về cam kết này.

 

Thăm dò ý kiến
  • Thăm dò ý kiến

    Chất lượng dịch vụ của Tinh Anh ?