► Discount

Discount
- Giảm giá cho những khách hàng dịch nhiều, khách quen và đối tác của Tinh Anh.

Chương trình giảm giá của Tinh Anh như sau:

- dich thử mien phi ( khach co the gui tai lieu dich thu qua day),

- dich CV và don xin viec mien phi

-  Dich web mien phi ( Yeu cau cam ket su dung dich vu dich thuat 12 thang voi Tinh Anh. Dat coc truoc so tien 2tr dong, quyet toan sau moi dot dich, moi dot quyet toan duoc tru 300K voi cac hop dong tren 2tr).

    Thăm dò ý kiến
    • Thăm dò ý kiến

      Chất lượng dịch vụ của Tinh Anh ?