► Văn Hóa Nghệ Thuật

Văn Hóa Nghệ Thuật

Giá trị nghệ thuật, giá trị tinh thần giúp ta cảm nhận sâu sắc văn hóa Việt. Bạn, chúng tôi hãy cùng nhau giữ gìn, phát huy văn hóa Việt...

Dịch thuật Tinh Anh là tác giả của nhiều cuốn sách trong các lĩnh vực văn học, tôn giáo, y học, kinh tế, chứng khoán, tâm lý, thời trang.... Hiện nay chúng tôi đang cộng tác dịch cho nhiều nhà xuất bản và nhiều trang báo trong và ngoài nước. Ngoài ra, chúng tôi cũng tham gia dịch lời thoại nhiều bộ phim, kịch nói, múa rối nước...

    Thăm dò ý kiến
    • Thăm dò ý kiến

      Chất lượng dịch vụ của Tinh Anh ?