► Công Nghệ Thông Tin

Công Nghệ Thông Tin

Với đội ngũ chuyên gia IT kinh nghiệm Dịch thuật Tinh Anh là nhà cung cấp dịch vụ độc quyền cho nhiều công ty IT tại Việt Nam...

  Với đội ngũ chuyên gia IT kinh nghiệm Dịch thuật Tinh Anh là nhà cung cấp dịch vụ độc quyền cho nhiều công ty IT tại Việt Nam. Giải quyết ngôn ngữ tài liệu IT cũng như có liên quan đến IT là một trong những công việc chuyên môn của chúng tôi. Hiện nay, Tinh Anh là công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên ngành cho Công ty FPT và nhiều công ty trong lĩnh vực IT tại Việt Nam.

    Thăm dò ý kiến
    • Thăm dò ý kiến

      Chất lượng dịch vụ của Tinh Anh ?